Eğitim

 • Haydarpaşa Numune Eğitim ve Araştırma Hastanesi, İstanbul, Türkiye Plastik, Rekonstrüktif ve Estetik Cerrahi Bölümü | 2003-2010
 • Akdeniz Üniversitesi, Tıp Fakültesi, Antalya | 1996- 2002
 • Kabataş Erkek Lisesi, İstanbul | 1992- 1996

Deneyimler

 • Haydarpaşa Numune Eğitim ve Araştırma Hastanesi, İstanbul, Türkiye Plastik, Rekonstrüktif ve Estetik Cerrahi Bölümü | 2003-2010
 • Sivas Numune Hastanesi, Sivas, Türkiye Plastik, Rekonstrüktif ve Estetik Cerrahi | 2010-2011         
 • Servergazi Devlet Hastanesi, Denizli, Türkiye Plastik, Rekonstrüktif ve Estetik Cerrahi | 2011-2013

Üyelikler

 • Kabataş Erkek Lisesi Mezunları Derneği | 1996
 • Akdeniz Üniversitesi Tıp Fakültesi Mezunları Derneği | 2003
 • Yara Bakımı ve Doku Onarımı Derneği Üyeliği, Türkiye | 2005
 • Türkiye Su altı Sporları Federasyonu Üyeliği, C
 • MAS, Dalgıç | 2006
 • Türkiye Estetik ve Plastik Cerrahi Derneği Üyeliği | 2012
 • Uluslararası Saç Ekimi Cerrahisi Derneği Üyeliği (ISHRS) | 2014 | ISHRS Dr. Okan Sayfası

Katılınan Kongreler, Sempozyumlar ve Kurslar

 • Obstetrik Brakial Pleksus Yaralanmaları, İstanbul Üniversitesi Tıp Fakültesi Mezuniyet Sonrası Eğitim Toplantısı – 13 Mart 2004
 • Cerrahpaşa Plastik Cerrahi Günleri “Dudak Damak Yarıkları” – 30 Nisan,1 Mayıs 2005 İstanbul
 • 9.Türk El ve Üst Ekstremite Cerrahisi Kongresi-19,23 Mayıs 2004 Bodrum
 • TPRECD ve Çukurova Üniversitesi Tıp Fakültesi “Güncel Yanık ve Güncel Yara Tedavisi Sempozyumu ile Yanık ve Yara Bakımı Kursu” – 23,24 Nisan 2005 Adana
 • Cerrahpaşa Plastik Cerrahi Günleri “Baş Boyun Onarımları” – 3,4 Haziran 2005 İstanbul
 • 27. Türk Plastik Rekonstrüktif ve Estetik Cerrahi Ulusal Kongresi – 14,17 Eylül 2005 Konya
 • 3.Türkiye Yanık ve Yangın Afetleri Derneği Kongresi- 29,30 Eylül 2005 Ankara
 • Prof.Dr. Rıdvan Ege Temel El Cerrahisi Bilgi Kursu- 24,25 Şubat 2006 Ankara
 • Refresher Course on Breast Surgery , pre -17. EURAPS Annual Meeting –25 May 2006 İstanbul
 • 17. EURAPS Annual Meeting –25,27 May 2006 İstanbul
 • 10.El ve Üst Ekstermite Cerrahisi Kongresi Sonrası Toplantısı, El ve Mikrocerrahi Günü- 29 May 2006 İstanbul
 • Cerrahpaşa Plastik Cerrahi Günleri “Ortognatik Cerrahi ve Çene Cerrahisi” –2,3 Haziran 2006 İstanbul
 • V. BAPRAS Congress, ISAPS Postgraduate Mini Course – 22 May 2007 Kuşadası/ İzmir
 • V. BAPRAS Congress 22-26 May 2007 Kuşadası/ İzmir
 • Cerrahpaşa Plastik Cerrahi Günleri “Alt Ekstremite Onarımları” – 1,2 Haziran 2007 İstanbul
 • XVII. Avrup Plastik Cerrahlar Birliği Kongresi . 25-27 May 2006, İstanbul. Türkiye.
 • Lazer Kursu. Türk Plastik, Rekonstrüktif ve Estetik Cerrahi Derneği  16 Ekim 2007, Eskişehir. Türkiye.
 • XXIX. Türk Plastik, Rekonstrüktif ve Estetik Cerrahi Derneği Kongresi. 17-20 Ekim 2007, Eskişehir. Türkiye.
 •  “Estetik ve Rekonstrüktif Gögüs Cerrahisi” sempozyumu. İstanbul Üniversitesi V. Cerrahpaşa Plastik Cerrahi günleri. 30 May-1 Haziran 2008, İstanbul. Türkiye.
 • Minimal invaziv Cerrahi Kursu. XII. Türkiye Ulusal Estetik Plastik Cerrahlar Derneği Kongresi ve Vücut Şekillendirme Cerrahisi Kursu. 15 Haziran 2008, İstanbul. Türkiye.
 • Med Lite lazer kursu, XII. Türkiye Ulusal Estetik Plastik Cerrahlar Derneği Kongresi ve Vücut Şekillendirme Cerrahisi Kursu. 15 Haziran 2008, İstanbul. Türkiye.
 • XII. Türkiye Ulusal Estetik Plastik Cerrahlar Derneği Kongresi ve Vücut Şekillendirme Cerrahisi Kursu. 16-18 Haziran 2008, İstanbul. Türkiye.
 • II. Plastik Cerrahi Yüksek okulu, Türk Plastik, Rekonstrüktif ve Estetik Cerrahi Derneği. 19-26 Mayıs 2009, Antalya. Türkiye.
 • Noninvaziv Cerrahi Çalıştayı, XIII. Türk Estetik Plastik Cerrahlar Derneği ve ISAPS Kongresi kursu, 19 Haziran 2009, İstanbul, Türkiye.
 • XIII. Türk Estetik Plastik Cerrahlar Derneği ve ISAPS Kongresi kursu, 20-22 Haziran 2009, Istanbul, Türkiye.
 • FUE Saç Ekimi Kursu, XXXI. Türk Plastik, Rekonstrüktif ve Estetik Cerrahi Derneği Kongresi. 17 Ekim 2009, Adana. Türkiye.
 • Deneysel Hayvan Modelleri-2, XXXI. Türk Plastik, Rekonstrüktif ve Estetik Cerrahi Derneği Kongresi. | 17- Ekim 2009, Adana. Türkiye.
 • XXXI. Türk Plastik, Rekonstrüktif ve Estetik Cerrahi Derneği Kongresi. 17-21 Ekim 2009, Adana. Türkiye.
 • Cranio-Maxillo-Yüz Sabitleme Çalıştayı ve Kursu.  Türk Plastik, Rekonstrüktif ve Estetik Cerrahi Derneği. 31 Ekim-1 Kasım 2009, İzmir. Türkiye.
 • IV. Türkiye Ulusal Rekonstrüktif Mikrocerrahi Kongresi.  17-19 Aralık 2009, Antalya, Türkiye.
 • Türkiye Estetik Plastik Cerrahlar Derneği Kış Toplantısı. 26-27 Aralık 2009, Istanbul, Türkiye.
 • III. Rinoplasti Kursu, Türk Plastik, Rekonstrüktif ve Estetik Cerrahi Derneği. 7-9 Mayıs 2010, İzmir, Türkiye.
 • XIV. Türkiye Ulusal Estetik Plastik Cerrahi Derneği Kongresi ve Uluslararası Avrasya Estetik Plastik Cerrahi Kurs. 17-20 Haziran 2010, İstanbul, Türkiye.
 • 4. Uluslararası Avrasya Estetik Plastik Cerrahi Kursu. 16-19 Haziran 2012, İstanbul, Türkiye.
 • V.EASAPS Yıllık Toplantı. 20 Haziran 2012, İstanbul, Türkiye. XXXII. Türk Plastik, Rekonstrüktif ve Estetik Cerrahi Derneği Kongresi. 15-19 Eylül 2010, Trabzon, Türkiye.
 • Endoskopik Fonksiyonel Burun Cerrahisi Kursu, XXXIV. Türk Plastik, Rekonstrüktif ve Estetik Cerrahi Derneği Kongresi. 31 Ekim- 4 Kasım 2012, Antalya, Türkiye.
 • XXXIV. Türk Plastik, Rekonstrüktif ve Estetik Cerrahi Derneği Kongresi. 31 Ekim- 4 Kasım 2012, Antalya, Türkiye.
 • İstanbul Meme Kursu, Türkiye Estetik Plastik Cerrahi Derneği, 22 Mayıs 2013, İstanbul, Türkiye

Yayınlar

 1. Cihandide E., Fındık H., Morkoç O., Ok B.B., Uzunismail A.: Cheek and neighbour area reconstruction with local flaps- Retrospective analysis of 48 patients. Haydarpaşa Numune Training and Research Hospital Medical Journal, 48(1); 8-12, 2008.
 2. Cihandide E., Fındık H., Morkoç O., Özgenç Ö., Uzunismail A.: Dupuytren’s Contracture- Retrospective analysis of surgically treated 24 patients. Haydarpaşa Numune Training and Research Hospital Medical Journal, 48(2); 104-13, 2008.
 3. Morkoç O., Eren Aydın E., Başkurt H., Cihandide E., Yeşiladalı G., Uzunismail A.: Trigger Finger- Retrospective analysis of surgically treated 40 patients. Haydarpaşa Numune Training and Research Hospital Medical Journal, 48(4); 236-41, 2008
 4. Morkoç O., Eren Aydın E., Başkurt H., Ok B., Uzunismail A.: Wrist Ganglions- Retrospective analysis of 40 cases. Haydarpaşa Numune Training and Research Hospital Medical Journal, 49(1); 18-24, 2009.
 5. Morkoç O., Eren Aydın E., Başkurt H.,  Yeşiladalı G., Uzunismail A.: Carpal Tunel Syndrome- Retrospective analysis of surgically treated 60 cases. Haydarpaşa Numune Training and Research Hospital Medical Journal, 49(1); 24-30, 2009.
 6. Başkurt H., Eren Aydın E., Morkoç O., Özgenç Ö., Uzunismail A.: Nasal Glioma-Case report. Haydarpaşa Numune Training and Research Hospital Medical Journal, 49(1); 71-73, 2009.
 7. Morkoç O., Eren Aydın E., Başkurt H., Zeytin K., Uzunismail A.: Multiple Xanthoma affecting the quality of life- Case report.  Haydarpaşa Numune Training and Research Hospital Medical Journal, 49(3); 230-233, 2009.
 8. İrkören S., Küçükkaya D., Arabalı A., Morkoç O. : Angiokeratoma Corporis Diffusium- Case report.  Haydarpaşa Numune Training and Research Hospital Medical Journal, 49(4); 269-272, 2009
 9. Morkoç O., E.Eren Aydın., Başkurt H.,  Özgenç Ö., Uzunismail A.: A retrospective analysis of 143 mandibular fracture cases, Turkish Journal of Plastic  Surgery, 18(1),2-5, 2010
 10. Uzunismail., E.Eren Aydın., Özgenç Ö., Başkurt H.,  Morkoç O..: Experiences from a maxillofacial gunshot injury- Case report, Turkish Journal of Plastic  Surgery, 18(2),78-80, 2010

Sözlü İfadeler

 1. Fındık H., Küçükkaya D., Beyhan G., Morkoç O., Özgenç Ö., Uzunismail A. :Injuries of the hand due to spiral sewn buffing wheel: A presentation of 60 cases.V. Congress of the Balkan Association for Plastic, Reconstructive Aesthetic Surgery. May 22-26  2007, Kuşadası, İzmir, Türkiye
 2. Fındık H., Cihandide E., Morkoç O., Başkurt H., Uzunismail A. : The third modification in Rhomboid release of contractures: Four flap Z-Plasties. XI.Hand and Upper Extremity Surgery Congress. May 16 -19, 2008, Cesme, Izmir, Türkiye
 3. Başkurt H., Aydın E.E., Morkoç O.,Zeytin K., Uzunismail A. :Our clinical experience and results of surgical treatment of pheripheral nerve injuries in the forearm. Congress of the National Society of Reconstructive Microsurgery, 17-19 December 2009, Antalya.Türkiye.

Posterler

 1. Morkoç O., Fındık H., Küçükkaya D.,  Uzunismail A. : Median cleft of the superior and inferior lips- Case report. XXVIII. Congress of the Turkish Society of Plastic, Reconstructive and Aesthetic Surgery. 20-23 Eylül 2006, Ankara.
 2. Küçükkaya D., Fındık H., Morkoç O., Uzunismail A. : Basal cell carcinoma developing on epidermoid cyst wall- Case report. XXVIII Congress of the Turkish Society of Plastic, Reconstructive and Aesthetic Surgery. 20-23 Eylül 2006, Ankara .
 3. Fındık H., As T.N., Beyhan G., Morkoç O., Uzunismail A. : Bilateral Tessier no:7 facial cleft- Case report. V. Congress of the Balkan Association for Plastic, Reconstructive Aesthetic  Surgery. May 22-26  2007, Kuşadası, İzmir .
 4. Fındık H., Beyhan G., Morkoç O., Cihandide E., Uzunismail A. :Median cleft of the superior and inferior lips- Case report. V. Congress of the Balkan   Association for Plastic, Reconstructive Aesthetic  Surgery. May 22-26 2007, Kuşadası, İzmir .
 5. Fındık H., Beyhan G., Morkoç O., Cihandide E., Uzunismail A. : Basal cell carcinoma developing on epidermoid cyst wall- Case report. V. Congress of  the Balkan Association for Plastic, Reconstructive Aesthetic  Surgery. May 22-26  2007, Kuşadası, İzmir .
 6. Fındık H., Cihandide E., Küçükkaya D., Morkoç O., Uzunismail A. : Pleomorphic adenoma in the palate – Case report.  V. Congress of  the Balkan Association for Plastic, Reconstructive Aesthetic Surgery. May 22-26  2007, Kuşadası, İzmir .
 7. As N.T., Fındık H., Morkoç O., Uzunismail A. : Simultaneous onset of carpal tunnel syndrome in monozygotic twins –case report..XXIX. . Congress of the Turkish Society of Plastic, Reconstructive and Aesthetic Surgery. 17-20 Ekim 2007, Eskişehir .
 8. Başkurt H.,  Fındık H., Cihandide E., Morkoç O., Uzunismail A. : Coexistence of Polydactyly, Syndactyly, Prominent ear and Cryptorchidism in the same patient- Case report. XI. Congress of the Turkish Society of the Hand and Upper Extremity Surgery. 16-19 May 2008, Çeşme-Izmir, Türkiye.
 9. Morkoç O., Fındık H., Aydın E.E., Özgenç Ö., Uzunismail A. : Congenital trigger finger deformities of both thumbs-Case report. XI. Congress of the Turkish Society of the Hand and Upper Extremity Surgery. 16-19 May 2008, Çeşme-Izmir, Türkiye
 10. Morkoç O., Fındık H., Aydın E.E., Özgenç Ö., Uzunismail A. : Atypical complex Polydactyly – Case report.XI. Congress of the Turkish Society of the Hand and Upper Extremity Surgery. 16-19 May 2008, Çeşme-Izmir, Türkiye
 11. Cihandide E., Fındık H., Morkoç O., Ok B.B., Uzunismail A. : Bilateral multiple trigger finger deformity- Case report. XI. Congress of the Turkish Society of the Hand and Upper Extremity Surgery. 16-19 May 2008, Çeşme-Izmir, Türkiye.
 12. Morkoç O., Fındık H., Cihandide E., Özgenç Ö., Uzunismail A. : .: Laurence-Moon-Bardet-Biedl Syndrome- Case report. XXX. Congress of the Turkish Society of Plastic, Reconstructive and Aesthetic Surgery. 15-19 October 2008. Antalya, Türkiye.
 13. Cihandide E., Fındık H., Morkoç O., Ok  B.B., Uzunismail A. Suicidal subcutaneous injection of an insecticide (Flutick® % 1 po)  into the left wrist- Case report. XXX. Congress of the Turkish Society of Plastic, Reconstructive and Aesthetic Surgery. 15-19 October 2008. Antalya, Türkiye.
 14. Morkoç O., Öztürk N., Cihandide E., Başkurt  H., Uzunismail A. : Subungually located Cellular Histiocytoma (Dermatofibroma)- Case report. XXX. Congress of the Turkish Society of Plastic, Reconstructive and Aesthetic Surgery. 15-19 October 2008. Antalya, Türkiye.
 15. Cihandide E., Aydın E.E., Morkoç O., Başkurt  H., Uzunismail A. .: Application of the vertical scar reduction mammaplasty technique in correction of Gynecomastia- Case report. XXX. Congress of the Turkish Society of Plastic, Reconstructive and Aesthetic Surgery. 15-19 October 2008. Antalya, Türkiye.
 16. Morkoç O., Aydın E.E, Özgenç Ö., Uzunismail A.: A rare tumor of the nailbed– an atypically located dermatofibrom – XXXI. Congress of the Turkish Society of Plastic, Reconstructive and Aesthetic Surgery. 17-21 October 2009. Adana, Türkiye
 17. Morkoç O., Yeşiladalı G., Başkurt H., Tercan M.: Mental nerve located schwannoma –  Case report. XXXI. Congress of the Turkish Society of Plastic, Reconstructive and Aesthetic Surgery. 17-21 October 2009. Adana, Türkiye.
 18. Başkurt H., Aydın E.E., Morkoç O., Uzunismail A. : Giant verrucous hyperplasia, due to the use of prosthetic for amputated leg stump- Case report. XXXI. Congress of the Turkish Society of Plastic, Reconstructive and Aesthetic Surgery. 17-21 October 2009. Adana, Türkiye
 19. Morkoç O., Aydın E.E., Akyürek M., Uzunismail A. : Giant epidermoid cysts located on gluteal region – Case report. XXXI. Congress of the Turkish Society of Plastic, Reconstructive and Aesthetic Surgery. 17-21 October 2009. Adana, Türkiye
 20. Morkoç O., Zeytin K., Yeşiladalı G., Tercan M.: Ledderhouse syndrome – Case report. XXXI. Congress of the Turkish Society of Plastic, Reconstructive and Aesthetic Surgery. 17-21 October 2009. Adana, Türkiye
 21. Morkoç O., Ok B.B., Başkurt H., Tercan M.: Leiomyoma located in the heel area – Case report. XXXI. Congress of the Turkish Society of Plastic, Reconstructive and Aesthetic Surgery. 17-21 October 2009. Adana, Türkiye
 22. Morkoç O., Aydın E.E., Başkurt H., Uzunismail A. : Median cleft of the inferior lip, due to the chronic trauma – Case report. XXXI. Congress of the Turkish Society of Plastic, Reconstructive and Aesthetic Surgery. 17-21 October 2009. Adana, Türkiye
 23. Morkoç O., Yeşiladalı G., Zeytin K., Tercan M.: Steatokistoma multipleks located in bilateral eyelid – Case report. XXXI. Congress of the Turkish Society of Plastic, Reconstructive and Aesthetic Surgery. 17-21 October 2009. Adana, Türkiye
 24. Morkoç O., Aydın E.E., Ok B.B., Uzunismail A.: Basal cell carsinoma located in the male patient areola region – Case report. XXXI. Congress of the Turkish Society of Plastic, Reconstructive and Aesthetic Surgery. 17-21 October 2009. Adana, Türkiye
 25. Başkurt H., Aydın E.E., Morkoç O., Uzunismail A. : Common localized nevüs comedenicus – Case report. XXXI. Congress of the Turkish Society of Plastic, Reconstructive and Aesthetic Surgery. 17-21 October 2009. Adana, Türkiye.
 26. Öncel A., Morkoç O., Ulasoğlu T., Soylu A.: Scrotal calsinocis-Case report. XXXIV. Congress of the Turkish Society of Plastic, Reconstructive and Aesthetic Surgery. 31 October- 4 November 2012, Antalya, Türkiye.

Dijital Yayınlar

 1. Cihandide E., Fındık H., Başkurt H., Morkoç O., Uzunismail A.: Atypically located Pleomorphic Adenoma- Because of two cases. XXX. Congress of the Turkish Society of Plastic, Reconstructive and Aesthetic Surgery. 15-19 October 2008. Antalya, Türkiye.
 2. Cihandide E., Öztürk N., Başkurt H., Morkoç O., Uzunismail A.: Nasal reconstruction with local flaps- Retrospective analysis of 100 patients. XXX. Congress of the Turkish Society of Plastic, Reconstructive and Aesthetic Surgery. 15-19 October 2008. Antalya, Türkiye.
 3. Cihandide E., Aydın EE., Morkoç O., Başkurt H., Uzunismail A.: Cheek and neighbour area reconstruction with local flaps- Retrospective analysis of 48 patients. XXX. Congress of the Turkish Society of Plastic, Reconstructive and Aesthetic Surgery. 15-19 October 2008. Antalya, Türkiye.