Dr. Elif

Estetik, Plastik ve Rekonstrüktif Cerrahi Uzmanı

1975 yılında Tokat doğumludur. 1997 yılında Uludağ üniversitesi Tıp Fakültesinden mezun olmuştur. 1998-1999 yılları arasında Uludağ Üniversitesi Tıp Fakültesi Acil Anabilim dalında araştırma görevlisi olarak çalışmıştır. 2006 yılında Haydarpaşa Numune Hastanesi Plastik ve Rekonstruktif Cerrahi Uzmanlığını almıştır. Eğitim sonrası 4 yıl Haydarpaşa Numune Hastanesi Plastik Cerrahi Kliniğinde asistan eğitiminden sorumlu olarak çalışmıştır. Uluslar arası ve ulusal kongrelerde sunulmuş pek çok çalışması bulunan Dr Elif İstanbulda plastic cerrah olarak çalışmalarına devam etmektedir.